NBA start pilot met Fyndoo om accountants te ondersteunen

Fyndoo

Om mkb-accountants te ondersteunen bij financieringsaanvragen van hun klanten start de NBA in samenwerking met Topicus een pilotproject. Accountants die zich gespecialiseerd hebben in het veranderende financieringslandschap krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan deze pilot.

Gepubliceerd op: November 20, 2018

Mkb-ondernemers hebben advies nodig bij financieringsaanvragen. Dat was in het verleden zo en dat is door de veranderingen in het financieringslandschap alleen maar toegenomen. Er zijn de laatste tijd veel nieuwe financieringsbronnen bijgekomen. Dat betekent dat ondernemers meer keuze hebben. Maar ook dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Ze hebben meer dan ooit behoefte aan professioneel advies.

De NBA wil de mkb-accountant, de vertrouwde adviseur van de ondernemer in het mkb, daarbij ondersteunen. De accountants die de masterclass Ondernemen en Financieren bij NBA Opleidingen hebben gevolgd, krijgen de gelegenheid deel te nemen aan een pilot. Deze pilot is opgezet in samenwerking met Topicus. Voor deze pilot gaat de adviseur gebruik maken van Fyndoo; een digitaal onafhankelijk platform voor zakelijke financieringen.

Fyndoo selecteert de financieringsaanbieders voor een aanvraag op basis van criteria die door de financiers zelf zijn aangegeven, hierdoor is de kans kleiner dat een financier een aanvraag krijgt die niet past bij haar beleid. Dit vergroot de effectiviteit van de accountant en de slagingskans van de financiering voor de ondernemer. Fyndoo vraagt alleen gegevens uit die nodig zijn voor de aanvraag. Dat levert aanzienlijke efficiencywinst voor de accountant op. Naast het overzicht van diverse soorten financieringsaanbieders is het met Fyndoo ook mogelijk om prognoses te maken die voldoen aan de vaktechnische eisen.

Het doel van de pilot is: mkb-accountants in staat stellen de regierol te vervullen bij financieringsaanvragen van hun klanten. Door gebruik te maken van Fyndoo kan de mkb-accountant zijn klant proactief adviseren over de financieringsaanvraag en daarmee zijn toegevoegde waarde aantonen.

De pilot begint half november en loop door tot half februari 2019. Na afloop van deze periode wordt de pilot geƫvalueerd.